ADR araç uygunluk (T9) Belgesi

T9 belgesi nedir?

1 Ocak 2015 tarihinden önce üretilmiş eski araçların yurt içinde ve ADR’ye taraf ülkelerde tehlikeli madde taşımacılığı yapabilmesi için TSE ‘den alınması zorunlu olan belgedir. Söz konusu belge Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yayınlanan ‘Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınmasına İlişkin Yönetmelik’te tanımlanmıştır. Belgenin verilmesinde uygulanacak usul ve esaslar Bakanlığımız tarafından yayınlanacak yönerge ile belirlenecektir.

Tehlikeli madde taşıyan bir aracın varsa tankı ile birlikte ADR Bölüm 9.1.3.1. şartlarını sağladığını gösteren belgeye T9 belgesi denir. ADR mevzuatı gereğince T9 belgesi ancak aracın trafiğe tescil olduğu ülkedeki yetkilendirilmiş kurum tarafından verilebilir.

Bölüm 9’da aracın yürüyen aksamının şasi, fren elektrik, mekanik bağlantı noktalarının mevzuata uygunluğu sorgulanır. Bu belge aracın tankı ile birlikte tehlikeli madde taşımaya hazır ve uygun olduğunu gösterir.

T9 belgesi işletmeci adına düzenlenir. Belgenin geçerlilik süresi 1 yıl olup her yıl yapılacak kontrollerden sonra belge vizelenir, yenilenir veya iptal edilir.

BAŞVURUDA İSTENEN EVRAKLAR

İlk Başvuru

 • Araç Ruhsat Fotokopisi ( Araç tescilli ise )
 • Dekont
 • Aracın 98/91/AT veya ECE R 105’e göre uygunluğunu gösterir üretici tarafından verilmiş “ Uygunluk Beyanı” veya yarı römork araçlar için ECE R 105 Teknik Düzenlemesi veya 98/91/AT Yönetmeliğine Göre Tip Onayı Olmayan Römorklar İçin ADR Bölüm 9 Uygunluk Deklarasyonu (ULM-02-FR-05-011)
 • 4 bardan daha az test basıncına sahip tank/tankerler için üreticiden alınmış ECE R 111’e göre “Uygunluk Beyanı”
 • Tank/Tankerler için geçerli “Muayene Sertifikası” fotokopisi

İmzalı Başvuru Formu

Periyodik Başvuru

 • Bir önceki ADR Araç uygunluk belgesi fotokopisi
 • İmzalı Başvuru Formu
 • Tank/Tankerler için geçerli “Muayene Sertifikası” fotokopisi
 • Araç Ruhsat Fotokopisi

Kusur Sonrası Başvuru

 • İmzalı Başvuru Formu
 • Tank/Tankerler için geçerli “ Muayene Sertifikası” fotokopisi
 • Araç Ruhsat Fotokopisi
 • Bir önceki ADR Araç uygunluk belgesi fotokopisi(varsa)
 • Uygunsuzluk Tutanağı

KAYITLAR VE DOKÜMANTASYON

İlgili teknik incelemenin ardından Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenecek olan ADR Onay Sertifikası araç üzerinde bulundurulmalıdır.

Onay sertifikasının geçerliliği, sertifikanın düzenlenmesinden önce araç üzerinde gerçekleştirilen teknik muayene tarihinden en fazla bir yıl sonra sona erecektir. Bir sonraki onay dönemi, kabul edilen en yeni son geçerlilik tarihiyle bağlantılı olacaktır. Bunun için teknik muayenenin, bu tarihten önceki veya sonraki bir ay içerisinde gerçekleştirilmesi gerekir. Artı eksi 1 ay içerisinde gerçekleştirilmeyen incelemelerde mevcut belgenin süresi uzatılmaz yeniden belge düzenlenir.