ADR Nedir?

Tehlikeli maddelerin taşınması sırasında meydana gelen kazaların en aza indirgenmesi; kişilere, mülklere ve çevreye verilen zararın mümkün olduğunca önüne geçilmesi amacıyla “Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması” (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road: kısaca ADR) 15 Avrupa Birliği üye ülkesi arasında 1968 yılında imzalanarak hayata geçmiş ve 2010 yılında Türkiye’de bu anlaşmaya taraf olmuştur.

2015 yılı itibariyle de ADR gereklilikleri ve kontrolleri Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı aracılığıyla yerine getirilmeye başlanmıştır.

TEHLİKELİ MADDE İLE İLGİLİ HANGİ SORUMLULUKLARI TAŞIYORSUNUZ ?

Eğer işletmeniz tehlikeli madde ile ilgili olarak aşağıdaki taraflardan biri ise;

  • Gönderen ; Kendi adına veya bir üçüncü şahıs adına tehlikeli malları gönderen işletme,
  • Taşıyan ; Tehlikeli malların taşıma işlemini yürüten işletme,
  • Alıcı ; Tehlikeli malların alıcısı olan işletme,
  • Yükleyen ; Tehlikeli malları ambalajlı ya da dökme olarak taşıma ünitelerine yükleyen işletme,
  • Ambalajlayan ; Tehlikeli malları çeşitli tip ambalajlara koyan işletme,
  • Dolduran ; Tehlikeli malları bir tanka ya da dökme olarak bir taşıma birimine yükleyen işletme,
  • Boşaltan ; Tehlikeli malları taşıma biriminden çıkaran, boşaltan ya da tahliye eden işletme,
  • Tank Konteyner/Portatif Tank Operatörü ; Tank konteyner /portatif tankın adına kaydedildiği işletme,

ve yıllık 50 ton ve üzeri tehlikeli madde hareketiniz mevcut ise;

Yapılan denetimlerde herhangi bir cezai durumla karşılaşmamak için mutlaka bir Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanından (TMGD) hizmet almanız gerekmektedir.