Hakkımızda

Çünkü bir bölgeye değil ulusa hitap eden kurumsal bir aileyiz.

Türkiye’nin en geniş ve en tecrübeli danışman kadrosu ile çalışmış olacaksınız Doküman ve raporların tek bir kuruluş tarafından düzenlenmesi, arşivlenmesi herhangi bir denetim sırasında size avantaj sağlayacaktır.

Gerekli uluslararası anlaşma ve sözleşme (ADR/RID/IMGD Kod) bunlarla beraber konu ile ilgili mevzuat hükümlerine uyulduğunu takip ediyoruz. Söz konusu mevzuatlar çerçevesinde firmanız için en uygun yöntemleri seçerek ticari işlerinizde kolaylık sağlıyoruz.

İlgili mevzuatların zorunluluklarına hakim olunduğundan gerek araç onaylarında, gerekse taşımacılık için gerekli onaylı paket seçimlerinde destek sağlayarak doğru, zamanında ve daha ucuz taşımacılık yapmanızı sağlıyoruz.

ADR/RID/IMDG kapsamında tehlikeli maddeler ilgili muafiyetlerden faydalanmanızı sağlayacak öneriler sunarak, gereksiz masraflardan kurtulmanızı sağlıyoruz.

Kapsamlı eğitimler ile çalışanlarınızın kabiliyetlerini artırıyor ve kazaların en aza indirilmesine katkı sağlıyoruz.

Firmanızın tehlikeli maddeleri için kullanacağı araçların ADR’de tarif edilen araç tiplerine (EXII, EXIII, FL, AT) ve yine depolanacak tankların uygunluğunu kontrol ediyoruz ve bunlar satın alınırken araçlarınızda olması gereken donanımlar hakkında rehberlik ediyoruz. ADR’de tarif edildiği üzere araç onayları için her yıl TSE’den alınması gereken belgelerinizi takip ediyoruz ve ilgili belgelerin temini konusunda destek sağlıyoruz.

Yenilik ve değişimi sürekli takip edebilen, bilgi çağının danışmanları ile beraberiz.